PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Bendrosios nuostatos

UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, buveinės adresas: Raudondvario pl. 131, Kaunas, Lietuva, tel. Nr.: +370 37 40 11 11, el. p.: sanitex@sanitex.eu. (toliau – Sanitex, Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas numato, kaip Sanitex tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais: 

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);

 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);

 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

Bendrovės interneto svetainė yra skirta ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Bendrovės interneto svetainę.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Kaip surenkame jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio. 

Sanitex tvarko duomenis: 

 • Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas, pildote anketas, registruojatės mūsų interneto puslapiuose ar organizuojamose akcijose; 

 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.;

 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. bankų, viešai prieinamų registrų, kredito biurų (pvz. UAB „Creditinfo“), draudimo bendrovių ir kt. 

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome? 

Sanitex interneto puslapių administravimas

Sanitex, siekdamas skleisti informaciją apie savo veiklą, bei pasiūlyti kliento poreikius ir lūkesčius atitinkančias paslaugas, administruoja interneto svetaines: 

Duomenų tvarkymo tikslai

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Duomenų kategorijos

Duomenų saugojimo trukmė

Stebint paskyrų ir svetainės lankomumo statistiką

BDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai- duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Slapukų renkama informacija, susijusi su puslapio lankytojais (daugiau informacijos slapukų skiltyje); Anoniminiai statistiniai duomenys

Nurodyta slapukų politikoje

Patogesnis paskyros savininko duomenų užpildymas dalyvaujant žaidime

BDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai- duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr.

Kol yra aktyvi paskyra

Atsakant į jūsų užklausas pateiktas per socialinių tinklų paskyras bei svetainę

BDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai- duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Puslapio gerbėjų paskelbtas turinys mūsų socialinėse paskyrose; užklausose pateikta informacija.

Per internetinę svetainę pateiktos užklausos trinamos 1 metams po užklausos išsprendimo, socialiniuose tinkluose vartotojų pateiktos užklausos ar komentarai tvarkomos pagal konkretaus socialinio tinklo privatumo politiką

Administruojant pateikiamą turinį

BDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai- duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Puslapio gerbėjų paskelbtas turinys mūsų socialinėse paskyrose; užklausose pateikta informacija.

Kol duomenų subjektas pats panaikina turinį

Lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, jūsų duomenys gali būti tvarkomi ir socialinių tinklų administratorių. Rekomenduojame susipažinti ir su socialinių tinklų pateikiamomis privatumo politikomis: 

Facebook privatumo politika: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation

Linkedin privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube privatumo politika: https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/policies/#community-guidelines

Tiesioginė rinkodara

Duomenų tvarkymo tikslai

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Duomenų kategorijos

Duomenų saugojimo trukmė

Pasiūlymų, naujienlaiškių ir reklamų  siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie dominančias prekes ir pasiūlymus.

3 metai po paskutinio naujienlaiškio atidarymo arba iki sutikimo atšaukimo

Statistikos tikslais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas

Naudojami tinklo duomenų rinkėjai (angl. "web beacons"), unikalūs identifikatoriai ir kitos sekimo priemonės, renkančios informaciją apie naujienlaiškių užsisakymą, (ne)gavimą, atidarymą, nuorodų paspaudimą, atsisakymą, kokia aplikacija/programa naudojama laiškui perskaityti, IP adresas ir pagal jį priskirta valstybė. 

3 metai po paskutinio naujienlaiškio atidarymo

Kad galėtume tvarkyti mūsų naujienlaiškių prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, mes naudojame automatizuotą rinkodaros platformą MailerLite. Su MailerLite privatumo politika galite susipažinti šiuo adresu: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

Jūs galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudus kiekvieno naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Sanitex yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi:

Kam teikiame jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Sanitex pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Sanitex asmens duomenų politikoje. 

Pateikiame Sanitex pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • Sanitex grupės įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant UAB „Baltic Logistic Solutions“, UAB „Officeday“), franšizės sutarties pagrindu „Officeday“ prekės ženklą ir koncepciją naudojančios įmonės.

 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijos: Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, Darbo birža ir kt.; 

 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės;

 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės; 

 • buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančios įmonės; 

 • Krovinių vežėjai ir/ar kurjeriai;

 • antstoliai, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai, reikalavimo teisę į skolą perimantys subjektai; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojai;

 • teisėsaugos institucijos pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismai ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijos; mokesčių administratoriai.

Duomenų teikimo sąlygos

Duomenų subjektai užtikrina, kad jų pateikiami asmens duomenys yra teisingi bei aktualūs, t. y. pasikeitus asmens duomenims, duomenų subjektai turi juos atnaujinti pateikdami naujus, teisingus duomenis. Duomenų subjektai supranta, jog kitu atveju Sanitex gali neužtikrinti kokybiškų paslaugų teikimo, bei turės teisę atsisakyti suteikti Paslaugas duomenų subjektui. 

Jūs taip pat turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Sanitex gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų. 

Kokias teises turite ir kaip galite jomis pasinaudoti? 

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis: 

1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.

2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei  nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt. 

5. Teisė į duomenų perkėlimą.  T. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu. 

7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį; 

8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros. 

 

Savo teises galite įgyvendinti: 

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu privacy@sanitex.eu. Prašymas turi būti pasirašytas ir atskenuotas, taip pat prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe. 

 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Raudondvario pl. 131, Kaunas, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

 

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti. 

 

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

 

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Sanitex iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Sanitex duomenų apsaugos pareigūną, bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • el. paštu: privacy@sanitex.eu;

 • raštu adresu Raudondvario pl. 131, Kaunas, Lietuva

Jei nepavyks surasti abejoms pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštu: ada@ada.lt

Baigiamosios nuostatos

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šio privatumo pranešimo nuostatas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje www.geraspasirinkimas.lt ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiu www.geraspasirinkimas.lt po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.